Info

Bio Forum - Finlands äldsta biograf grundad 1912.
Den stora invigningsfesten ägde rum 7.12.1912 med filmen Monte Carlos Hemlighet. Dá var biljetpriset en mark, och barnen under 10 ár betalade 15 penni.